Contenciós assessorament

Assessorament, assistència, defensa i reclamació de conflictes tant interns com davant de la Inspecció de Treball, Direcció General de Treball, Departament de Treball de les diferents CCAA, Jutjats Socials e instàncies superiors Tribunal Superiors de Justícia de les diferents CCAA, Tribunal Suprem fins i tot Tribunal Constitucional si es conculca algun dret fonamental.

Actuem en tot tipus de processos judicials, incloent a les disputes relatives al personal directiu, reclamacions de danys i perjudicis, acomiadaments, demandes per discriminació i assetjament, sancions administratives, conflictes col·lectius, accidents de treball i malaltia professional, modificacions substancials de condicions de treball , vacances, etc.

El nostre assessorament analitza noves lleis i casos garantint la interpretació de la nova jurisprudència en temps real, el que ens permet oferir el millor consell amb una utilització òptima dels recursos.