Expedients de regulació d’ocupació

Assessorament sobre els processos de reestructuració i reorganització, reducció de plantilla, i tancament parcial o total que impliqui acomiadaments col·lectius o de suspensió / reducció de contractes o de jornada , alhora que oferim assessorament i assistència a l’hora d’establir i negociar els plans socials annexos a l’expedient de regulació d’ocupació i la prejubilació , amb el seguiment des de la comunicació prèvia d’inici d’expedient als treballadors afectats i a la representació legal, comunicació als organismes oficials, període de consultes, trasllat als afectats i finalització de l’expedient amb les particularitats pròpies de cada situació.