Investigació empresarial

La tasca d’investigació configura un servei professional global contra el frau en totes les seves vessants, tant a nivell preventiu com resolutiu . Serveis de solucions per a la prevenció, detecció i recuperació del frau i, aportant informació i proves necessàries per afrontar amb èxit els litigis , investigant i permetent disposar d’elements de judici sobre la conveniència o no d’entaular actuacions judicials.

  • Informes preadmissió o per a la promoció interna de treballadors.
    Frau en situacions d’IT
  • Serveis d’informació interior , problemes de confiança.
  • Control d’activitat de la xarxa comercial, deslleialtat a la xarxa de distribuïdors .