Fem servir clàusules contractuals?

Fem servir clàusules contractuals? En  general, els contractes de treball es celebren seguint un model genèric on únicament es concreten les dades personals i poc més. És una llàstima que les empreses, per desconeixement o per simplificar, no facin ús de les possibilitats jurídiques que permeten ajustar la prestació laboral a la realitat del lloc…