Fes volar els estereotips pels aires!

Fes volar els estereotips pels aires! Descobreix com avaluar llocs sense discriminació de gènere   Com hem anat tractant en altres articles del nostre blog, la igualtat a les empreses és un dels punts de mira d’Inspecció de Treball. Moltes empreses s’enfronten a desafiaments per complir amb totes les seves obligacions en aquesta matèria, i…

Una persona treballadora, que es jubila estant d’incapacitat temporal, té dret a fer vacances no gaudides?

Una persona treballadora que es jubila estant d’incapacitat temporal, té dret a fer vacances no gaudides? Com a advocats laboralistes, ens sembla d’obligat comentari la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 27-4-23 que té importants implicacions en l’àmbit del dret laboral, concretament amb el dret a vacances anuals retribuïdes.…