L’EQUIPARACIÓ SALARIAL DE LA DONA PER TRENCAR EL SOSTRE DE VIDRE

L’EQUIPARACIÓ SALARIAL DE LA DONA PER TRENCAR EL SOSTRE DE VIDRE Efectes del  RD 902/2020 en vigor 14/04/21 AUDITORIA I REGISTRE SALARIAL. L’esquerda salarial per raó de sexe és encara una realitat persistent en l’actualitat. Segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquesta esquerda, per còmput anual, arriba al 21,4% l’any 2020…