COVID-19 ¿Com es realitza un ERTE ? Reial Decret-Llei 8/2020 publicat BOE 18 de març de 2020

COVID-19 ¿Com es realitza un ERTE?  Segons el Reial Decret- Llei 8/2020,publicat el BOE del 18-03-2020 es pot  suspendre o reduir els contractes de treball dels treballadors, durant el temps necessari o per superar les dificultats.    QUINS MOTIUS S’HAN D’ACREDITAR? L’empresa pot iniciar el procediment per implantar un ERTE quan concorrin causes econòmiques, tècniques,…